Kategorie

Warunki dostawy i płatności

Warunki płatności:

 1. Warunki płatności mogą być realizowane za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź Kuriera.
 2. Płatności Poczta Polska:
  1. Przelew 8 zł - ekonomiczny
  2. Przelew 13 zł - priorytet
  3. Za Pobraniem 17 zł - priorytet
 3. Płatności Kurier:
  1. Przelew 16 zł
  2. Za Pobraniem 20 zł
 4. Realizujemy wysyłkę za granicę. Ceny w takich przypadkach są ustalane indywidualnie.
 5. Zapytań w kwestii określenia finalnych cen przy wysyłce za granicę prosimy dokonywać drogą elektroniczną bądź telefonicznie.
 
Warunki dostawy:
 1. Sprzedający realizuje zamówienie w oparciu o informacje podane przez Klienta w zamówieniu.
 2. Czas realizacji zamówienia, zamieszczony w szczegółowym opisie towaru w sklepie internetowym www.rawo.pl, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towaru do wysyłki do Klienta. Ostateczny termin otrzymania towaru przez Klienta określany jest w treści trzeciej wiadomości mailowej.
 3. Termin otrzymania towaru = czas realizacji zamówienia + czas dostarczenia towaru przez firmę doręczającą.
 4. W przypadku braku towaru w magazynie Sprzedającego, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o czas niezbędny do sprowadzenia towaru.
 5. Firma RAWO nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie przez firmę doręczającą określonych w zamówieniu terminów dostawy.
 6. Zamówione towary mogą zostać odebrane osobiście przez Klienta lub dostarczone pod wskazany adres na trenie Polski za pośrednictwem firmy doręczającej zgodnie z obowiązującym cennikiem zamieszonym na stronie internetowej www.rawo.pl. W przypadku wyboru dostawy towaru za pośrednictwem firmy doręczającej, Klient jednocześnie udziela upoważnienia przedstawicielowi firmy doręczającej do odbioru z firmy RAWO zamówionych towarów w imieniu i na rzecz Klienta. Upoważnienie takie udzielane jest w momencie składnia zamówienia. Prosimy o podawanie w zamówieniu numeru telefonu kontaktowego. Pozwoli to przedstawicielowi firmy doręczającej na uzgodnienie z Klientem dokładnego terminu dostarczenia towaru.
 7. Koszty związane z dostawą towaru ponosi Klient.
 8. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru - bez oświadczenia o odstąpieniu od umowy, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego – firma RAWO zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz kosztami transportu towaru (także powrotnego). Firma RAWO ma prawo potrącenia przedmiotowych kosztów z płatności dokonanej przez Klienta.
 9. Jeżeli przekazywana Państwu paczka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, paczka jest mocno pognieciona itp.), prosimy jej nie przyjmować! W takim przypadku paczka zostanie od razu zwrócona do firmy RAWO i szybciej będziemy mogli przystąpić do procesu wyjaśnienia sprawy oraz dostarczenia Państwu ponownie towaru.
 10. Wraz z towarem wydawany jest paragon lub na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.