Kategorie

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem http://www.rawo.pl prowadzony jest przez firmę RAWO z siedzibą w Szczecinie 70-361 przy ulicy Pocztowej 15, NIP: 851-262-46-47, REGON: 321143389.
 2. Regulamin określa zasady realizowania usług wykonywanych za pośrednictwem sklepu internetowego działającym pod adresem www.rawo.pl
 3. Administratorem danych osobowych jest firma RAWO z siedzibą w Szczecinie 71-795, ul. Belgijska 10/9.
 4. Sklep internetowy prowadzi następującą działalność:
    a) sprzedaż towarów i usług będących w jego ofercie,
    b) udostępnianie informacji o towarach.
 5. Sklep internetowy www.rawo.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.  
 6. Wszelkie informacje o towarach zamieszczone na stronie internetowej www.rawo.pl, a w szczególności: treść opisów, parametry techniczne i użytkowe, oraz ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy w porozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z zm.), zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy podmiotem dokonującym zakupów w sklepie internetowym www.rawo.pl, zwanym dalej „Klientem”, a firmą RAWO z siedzibą w Szczecinie 71-795 przy ul. Belgijska 10/9, zwana w treści niniejszego Regulaminu „Sprzedającym”.
 8. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 9. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych na www.rawo.pl, były najbardziej jak to możliwe, zgodnie z rzeczywistością. W przypadku niewykluczonej zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta lub zmiany ceny produktu, pracownik obsługi jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Klienta o tym fakcie, za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub komunikatora, i umożliwienia wycofania Zamówienia.  Wszelkie koszty z tytułu odstąpienia ponosi Sprzedawca.

 

II. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej www.rawo.pl
 2. Złożenie zamówienia przez Klienta odbywa się za pośrednictwem:
    a) formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej www.rawo.pl
    b)
  wysyłając e-mail na adres sklep@rawo.pl
    c) telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu
    d) za pomocą komunikatora internetowego lub czatu online
 3. Proces zakupu w sklepie internetowym składa się z pięciu kroków: 
  krok pierwszy - wybranie towarów
  dokonywany przez dodanie ich do koszyka / krok drugi - podanie danych wymienionych w pkt 5 lub logowanie / krok trzeci - wybór formy dostawy i płatności / krok czwarty - złożenie zamówienia i zapłata (za wyjątkiem wyboru formy płatności - „płatność gotówką przy odbiorze” / krok piąty - odbiór zamówionych towarów i zapłata (jeżeli nie dokonano płatności na etapie - kroku czwartego).
 4. W trakcie składania zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych. 
 5. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji bądź być poprzedzone wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych z formularzu danych osobowych, adresu e-mail - wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła). Złożenie zamówienia uwarunkowane jest zapoznaniem się
  i akceptacją regulaminu Sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.
   
 6. W przypadku pominięcia procedury rejestracji podczas składania Zamówienia wymagane jest określenie: 
  - nazwy i ilości produktów
  - imienia i nazwiska odbiorcy
  - dokładnego adresu dostawy
  - numeru telefonu kontaktowego - 
  wskazanie dokumentu dla potwierdzenia zakupu (paragon lub faktura VAT) - adresu e-mail zamawiającego
 7. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia zawierające:
  - przedmiot zamówienia,
  - jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Towarów
  - całkowity koszt dostawy
  - wybraną formę płatności
  - wybrany sposób dostawy
  - dane kontaktowe zamawiającego
  - dane adresowe odbiorcy Towaru 
 8. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji zgodnie z postanowieniami ust. 8 pkt. b) poniżej.
 9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje trzy wiadomości drogą elektroniczną:
  a) pierwsza jest potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego i zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia,
  b) druga informuje o przekazaniu zamówienia do realizacji, 
  c) trzecia zawiera ostateczne potwierdzenie zrealizowania zamówienia.
 10. Zamówienie uznaje się za nieprzyjęte do realizacji, jeśli kupujący nie potwierdzi złożenia zamówienia w ciągu 7 dni roboczych od daty wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia wpłynięcia lub jeśli kupujący nie dokona płatności w wysokości określonej w treści zamówienia.
 11. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary widoczne w ofercie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi firmy RAWO. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Klient zostanie o tym fakcie poinformowany. Do Klienta będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.

 

III. PŁATNOŚCI

 1. Dostępne formy płatności: 
  a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym towaru na ul. Pocztpwa 15 w Szczecinie 70-361          (po uzgodnieniu telefonicznm),
  b) płatność (gotówką) za pobraniem przy odbiorze towaru - należność płatna kurierowi przy odbiorze przesyłki (usługa dostępna wyłącznie na terenie Polski), 
  c) płatność przelewem bankowym wyłącznie w polskich złotych na konto bankowe firmy RAWO o numerze: 03 1140 2004 0000 3102 7404 1362; w tytule zapłaty prosimy podać numer zamówienia, 
  d) płatność kartą kredytową, płatniczą i innymi oferowanymi przez serwis Platnosci.pl - zgodnie z zasadami obsługującego serwisu Platnosci.pl.
 2. Sprzedający może ustalić z Klientem inne szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedającego jako przyjęte do realizacji.
 3. Klient nie jest uprawiony do wstrzymania płatności, ani potrącania swych należności w stosunku do Sprzedającego. Przeniesienie wierzytelności przysługującej Klientowi w stosunku do Sprzedającego na inne podmioty, możliwe jest wyłączenie za uprzednią zgodą Sprzedającego udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.
 4. Informacje o cenie zawarta na stronie internetowej www.rawo.pl ma charakter wiążący - w rozumieniu Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22,poz. 271 z zm.) – od momentu otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości mailowej potwierdzającej "Przyjęcie do realizacji". Cena towaru nie ulega zmianie niezależnie od ewentualnych zmian cen na stronie internetowej www.rawo.pl, które mogą pojawić się po potwierdzeniu zamówienia w drugiej wiadomości mailowej.
 5. Ceny towarów zamieszonych na stronie internetowej wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają wszystkie składniki ceny, w tym podatki i cła.
 6. Ceny towaru nie zawierają kosztów dostawy do Klienta.

 

IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA, DOSTAWA TOWARU

 1. Sprzedający realizuje zamówienie w oparciu o informacje podane przez Klienta w zamówieniu.
 2. Czas realizacji zamówienia, zamieszczony w szczegółowym opisie towaru w sklepie internetowym www.rawo.pl, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towaru do wysyłki do Klienta. Ostateczny termin otrzymania towaru przez Klienta określany jest w treści trzeciej wiadomości mailowej.
 3. Termin otrzymania towaru = czas realizacji zamówienia + czas dostarczenia towaru przez firmę doręczającą.
 4. W przypadku braku towaru w magazynie Sprzedającego, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o czas niezbędny do sprowadzenia towaru.
 5. Zamówione towary mogą zostać odebrane osobiście przez Klienta lub dostarczone pod wskazany adres na trenie Polski za pośrednictwem firmy doręczającej zgodnie z obowiązującym cennikiem zamieszonym na stronie internetowej www.rawo.pl. W przypadku wyboru dostawy towaru za pośrednictwem firmy doręczającej, Klient jednocześnie udziela upoważnienia przedstawicielowi firmy doręczającej do odbioru z firmy RAWO zamówionych towarów w imieniu i na rzecz Klienta. Upoważnienie takie udzielane jest w momencie składnia zamówienia. Prosimy o podawanie w zamówieniu numeru telefonu kontaktowego. Pozwoli to przedstawicielowi firmy doręczającej na uzgodnienie z Klientem dokładnego terminu dostarczenia towaru.
 6. Koszty związane z dostawą towaru ponosi Klient.
 7. W przypadku zamówień nie zrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru - bez oświadczenia o odstąpieniu od umowy, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego – firma RAWO zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz kosztami transportu towaru (także powrotnego). Firma RAWO ma prawo potrącenia przedmiotowych kosztów z płatności dokonanej przez Klienta.
 8. Jeżeli przekazywana Państwu paczka jest wyraźnie uszkodzona (widać ślady zalania, paczka jest mocno pognieciona itp.), prosimy jej nie przyjmować! W takim przypadku paczka zostanie od razu zwrócona do firmy RAWO i szybciej będziemy mogli przystąpić do procesu wyjaśnienia sprawy oraz dostarczenia Państwu ponownie towaru.
 9. Wraz z towarem wydawany jest paragon lub na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT.

 

V. GWARANCJE, REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym www.rawo.pl są fabrycznie nowe lub używane i objęte są gwarancją producenta lub Sprzedającego.
 2. Warunki gwarancji określają producenci poszczególnych towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na dołączonej do zamówienia karcie gwarancyjnej.
 3. Reklamacje, dotyczące uszkodzeń mechanicznych towarów powstałych podczas transportu przesyłki, będą rozpatrywane pod warunkiem spisania protokołu reklamacyjnego w obecności osoby dostarczającej towar w momencie jego dostawy.
 4. Klient będący konsumentem zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z zm.) ma możliwość odstąpienia od umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i zwrotu zakupionych towarów w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru, przy zachowaniu paragonu lub faktury VAT. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem i to w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. Zwrot odbywa się na koszt Klienta. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Towar dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do Klienta (także w oryginalnym opakowaniu). Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, firma RAWO zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, chyba że płatność taka nie została uregulowana. Zwrotu należy dokonać na adres Sprzedającego wraz z dopiskiem „RAWO ZWROT”. W przypadku zwrotu towaru, koszty dostawy do Sprzedającego poniesione przez Klienta, nie podlegają zwrotowi.
 5. W przypadku niezgodności towaru z umową lub w przypadku istnienia wad towaru objętych udzieloną gwarancją, o której mowa w ust. 1 powyżej, reklamacje można składać telefonicznie na adres mailowy: sklep@rawo.pl, celem uzyskania szczegółowych informacji w zakresie sposobu odsyłania reklamowanego towaru i procedury składania reklamacji.

 

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Dokonując rejestracji w Sklepie www.rawo.pl , Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.  
 2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych dotyczących Zamawiających. Sprzedawca przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Dane osobowe, zawarte w niniejszej umowie, Sprzedawca będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie naruszy praw i wolności osoby, której dane dotyczą; i nie będzie udostępniać innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisach powszechnie obowiązujących oraz
  z zastrzeżeniem przepisów niniejszego działu. Sprzedający informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem:
   firmy dostarczającej oprogramowanie do zarządzania Sklepem w modelu SaaS (z ang. oprogramowanie jako usługa) tj. IAI s.a., dla której dane te są niezbędne do poprawnego działania systemu; firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności; oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia przesyłki.  
 3. Wszystkie formularze służące do wpisywania informacji prywatnych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie się z nimi odbywa się z użyciem scentralizowanego protokołu SSL 3.0 (Secure Socket Layer) RSA 128bit - gwarantowanym certyfikatem Powszechnego Centrum Certyfikacji prowadzonym przez Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie, skutkiem czego wszystkie dane osobowe Klientów są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji, niemożliwe do odczytania przez osoby nieupoważnione.  
 4. W czasie wizyty na stronie internetowej sklepu, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. Dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku, produktach ostatnio oglądanych oraz ustawienia sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi witryny Sklepu, służąc optymalizacji korzystania z witryny Sklepu. W ramach Sklepu stosowane są pliki cookies sesyjne, będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie) użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony www.rawo.pl lub wyłączenia przeglądarki. W ramach Sklepu stosowane są także pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia (np. w komputerze, smartfonie) użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, w opcjach dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej. 
 5. Sklep korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. 
 6. Niniejszym, użytkownik zostaje poinformowany, że korzystanie z witryny internetowej www.rawo.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez podmioty wymienione w niniejszym dziale VI Regulaminu, dotyczących go danych w sposób i w celach określonych w tym dziale. 

  Odnośnie plików cookies, użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Użytkownik może także zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usuwania bądź ograniczenia korzystania z plików cookies, korzystanie z niektórych funkcjonalności witryny www.rawo.pl może być utrudnione lub niemożliwe. 

  Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 
 7. Korzystanie z niektórych opcji serwisu www.rawo.pl, jak np. historia zakupów, jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i nie wymaga się jej do złożenia zamówienia. W czasie rejestracji Klient jest proszony o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr. telefonu, a także dowolnie przyjętego loginu i hasła. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.  
 8. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.  
 9. Klienci, którzy nie są zarejestrowani, również mogą składać Zamówienia, wówczas przy każdym zakupie będą proszeni o podanie imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz nr. telefonu i adresu poczty e-mail.  
 10. Klienci zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych z bazy adresowej Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji Zamówień, a także do śledzenia statusu Zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta zanim zostanie po zrealizowaniu Zamówienia zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych. Czynności tych dokonać można
  z poziomu strony internetowej sklepu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z obsługą Sklepu. 
   
 11. Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z Klientami z pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.


VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin świadczenia spełnia wymogi określone ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) 
 2. Firma RAWO zastrzega sobie możliwość błędów w opisie towarów. Zdjęcia towarów zamieszczone na stronie internetowej www.rawo.pl są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Firma RAWO nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych towarach.
 3. Dane osobowe Klientów, pozyskiwane oraz przechowywane przez firmę RAWO podczas rejestracji, są przetwarzane przez firmę RAWO wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia oraz sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane bądź przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 4. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – firma RAWO nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.rawo.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu w brzmieniu aktualnym na dzień złożenia zamówienia. Klient składający zamówienie w sklepie internetowym www.rawo.pl jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad i obowiązków.
 6. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.rawo.pl Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
 7. W chwili składania zamówienia Klient wyraża zgodę na dobrowolne otrzymywanie drogą mailową informacji o aktualnych promocjach i wydarzeniach w sklepie internetowym www.rawo.pl
 8. Zaprenumerowanie newslettera sklepu internetowego bezpośrednio do sklepu internetowegowww.rawo.pl (np. zmiany, wewnętrzne promocje). Informacje komercyjne są filtrowane przez nas w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.
 9. Firma RAWO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Wszystkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie internetowej www.rawo.pl
 10. Do umowy sprzedaży towarów w sklepie internetowym www.rawo.pl stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 11. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
 12. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z zm.), Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 ze zm.) lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.
 13. www.rawo.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny celem przesłania danemu czytelnikowi treści newslettera. Wskazanie imienia pozwala zwracać się do Klientów/Użytkowników po imieniu.